Länsimaisen tanssin historia – Osa 2

Tanssin suosio hoveissa, sekä kansan keskuudessa oli noussut huippuluokkaan 1500-luvun Euroopassa. Viihteen tarjoamisen lisäksi tanssilla oli rituaalisia, sosiaalisia, ja poliittisia vaikutteita. Kansan keskuudessa vanhat uskomukset pysyivät hengissä kristillisinä pyhinä tanssittavien kuvioiden kautta, molempien luokkien keskuudessa tanssit tarjosivat nuorille, ja vanhemmille, pareille mahdollisuuden sallittuun lähikontaktiin, ja hoveissa tanssikuviot olivat usein osa poliittista keinottelua.

Sosiaalisen tanssin lisäksi tanssia sisällytettiin teatteriesityksiin, ja varsinkin baletti tyyppistä tanssia esitettiin ylemmän luokan yleisöille. 1600-luvun puolessa välissä Ranskan Louis XIV perusti maahan ensimmäisen tanssiakatemian, Académie Royale de Danse, joka muiden toimintojensa ohella standardisoi tanssiaskelten ylös kirjoituksen. Ranskalaisen baroque tyylin ohelle Italiassa alkoi khittyä omanlaisensa tanssityyli joka jatkoi renessanssiajan traditioita.

1700-luvun ryhmätanssit

1700-luvulle mentäessä tanssityylit ympäri Eurooppaa olivat lähteneet jakautumaan useisiin suuntauksiin. Baletti lähti kehittymään nykymuotoonsa Ranskassa, ja Académie Royale de Danse koulutti sekä mies- että naispuolisia tanssijoita. Useiden sosiaalisten hovi tanssien kuviot kehittyivät huomattavan monipuolisiin mittakaavoihin, ja tanssien oppiminen ilman ylös kirjattuja askelkuvioita oli mahdotonta. Ajan muhkeat vaatteet, ja miesten koristeelliset kannustimet, miekat, ja hatut vaikuttivat tanssien rytmiin, ja moni mutkaisetkin tanssit olivat yleensä tasaisia rytmiltään, ilman suuria hypähtelyjä. Toisistaan eriävien tanssien ohjeita on selvinnyt nykypäivään yli 350 kappaletta. Tanssit jakautuivat yksinkertaisiin ja monimutkaisiin kuvioihin. Yksinkertaisia tansseja pystyivät kaikki tilaisuuden jäsenet pystyivät tanssimaan ilman sen suurempia ongelmia. Näitä tanssittiin yleensä rivissä tai ringissä. Monimutkaisemmat tanssit vaativat tanssimestarin osaanottoa,  ja näitä tanssittiin yleensä poika-tyttö pareissa. Ylemmän luokan edustajien vaatteet kevenivät huomattavasti 1700-luvun lopulla, ja tämä vaikutti myös hoveissa ja aateliston kutsuilla tanssittuihin askel kuvioihin. Tansseista tuli nopeampia, ja hyppyjen määrä lisääntyi. Kotiljonki ja skottilainen reel tanssi saivat alkunsa näinä vuosikymmeninä, ja useat tanssityylit ottivat vaikutteita ranskalaisesta baletista. Tanssikuviot olivat tarkoin määriteltyjä, ja tanssijoiden määrästä riippuen yksittäinen tanssi saattoi kestää yli tunnin verran.

1800- ja 1900-lukujen muutokset

Katrilli ja valssi näkivät päivänvalon 1800-luvun alussa, valssin varsinkin ajateltiin alun perin olevan syntistä toimintaa pariskuntien syleilyä muistuttavan asennon johdosta. Tanssilajin alkuaikoina silloin kuin valssia tanssittiin, parit pitivät käsivarrenmitan etäisyyden toisistaan, ja nykymuotoonsa valssi kehittyi vasta 1920-luvun alussa. 1800-luvun kuluessa, sotien vaikutuksesta johtuen, varakkaat keskiluokat alkoivat saada näkyvyyttä Eurooppalaisilla yläluokan kutsuilla, mikä puolestaan rentoutti jäykkien hovi tanssien sääntöjä. Valssin jalanjäljissä slaavilais peräiset paritanssit kuten polkka ja masurkka levisivät Euroopan tanssi saleihin, ja näiden perässä vuosisadan lopulla nähtiin ensimmäiset tangon askeleet. Vapaamuotoisempi ballroom tanssi lähti nousuun 1900-luvun alussa. Tanssijat olivat 1800-luvun lopulla ryhtyneet suosimaan tanssityylejä joissa parit tanssivat itsenäisesti toisistaan, ja populaarimusiikki, kuten jazz, alkoi korvata kamari muusikkia suosiossaan, ja uusien musiikkilajien myötä uudet tanssit saivat jalansijan nuorison keskuudessa. Englannissa ja Amerikassa useita tanssityylejä lähdettiin kehittämään helposti suurelle yleisölle markkinoitaviin suuntiin. Ensimmäisen maailmansodan syttyminen laski sosiaalisten luokkien eroja, ja vihdoin elokuvan synty, ja kuuluisat parit kuten Fred Astaire ja Ginger Rogers, toivat uudet tanssityylit suuren yleisön tietoisuuteen. Levysoittimien, radioiden, ja myöhemmin televisioiden yleistyessä tanssi kutsujen järjestäminen kotioloissa kävi helpommaksi. Vauhdikkaat amerikkalaiset tanssit, kuten foxtrot, lindy hop, twist, ja charleston levisivät myös Eurooppaan, ja toisen maailmansodan alkaessa julkiset tanssisalit, ja yökerhoissa tanssiminen olivat normaalia toimintaa nuoremmille sukupolville.  Nykypäivänä tanssi on edelleen suuri osa länsimaista elämäntyyliä. Tanssi harrastuksen aloittaminen on mahdollista missä vaan iässä, ja mahdollisuudet vaihtelevat vapaamuotoisesta tanssista yökerhoissa tai tanssilavoilla, tanssi koulutukseen sen kaikilla tasoilla. Tanssikilpailu ohjelmat ovat tehneet ryhmä -ja paritansseista entistä suositumpia, ja valinnanvaraa löytyy laidasta laitaan.

1800- ja 1900-lukujen muutokset

 

 

© 2021 Stadi tanssii