Baletti tanssin historia

Baletti on varmasti se tunnetuin länsimaisen esitys tanssin muodoista, ja lähestulkoon kaikki muut esitys tanssin muodot pohjautuvat siihen tavalla tai toisella. Notkean balettitanssijan hypyt ja pyörähdykset ovat kaikille tuttuja, ja tanssityyli on vaikuttanut myös suuresti klassisen musiikin kehitykseen kautta vuosien.

Baletti koulutus ja esitykset ovat levinnyt ympäri maailman, ja useilla alueilla on omia koulukuntiaan jotka erouavat toisistaan, mutta lajin peruspiirteet ja sen liikkeissä käytetty ranskalaisperäinen sanasto on sama maasta toiseen. Baletille luonteenomaista on systemaattisuus ja kurinalaisuus, ja vaikka se on yleisimmin käsitetty taiteen muodoksi, sen harjoittajat ovat kovan luokan urheilijoita.

Baletin historia

Baletin historia alkaa 1400-luvulla Italialaisissa renessanssiajan hoveissa, joissa aatelisto viihdytti toisiaan koreilla juhlilla, ja tanssitilaisuuksilla. Hovit palkkasivat tanssimestareita, jotka kehittivät standardisoituja liikesarjoja hovineitojen opeteltavaksi. Alunperin tanssijoiden puhut olivat painavia, useista kangas kerroksista valmistettuja. Tämä vaikutti tanssi liikkeisiin, sillä kiristävät vaatteet eivät antaneet mahdollisuuksia suuriin ja näyttäviin hyppyihin. Tanssi liikkeet olivat liukuvia, pienten hypähdysten värittämiä. Baletti perinne rantautui Ranskaan Italialaisen Catherine de Medicin naitua maan kuninkaan Henry II:n. Alun perin tansseja esitettiin suurissa halleissa, joissa yleisö ympäröi tanssilattiaa kolmelta puolelta. Paikalliset tanssimestarit kehittivät baletin kieltä ja tekniikkaa hoveissa seuraavan sadan vuoden aikana, ja ammattimaiset tanssijat ilmenivät Ranskan Aurinkokuninkaan Ludvig XIV:n hovissa aatelis yleisöä viihdyttämään. Hovin juhlat kasvoivat tänä ajanjaksona huomattavasti, ja  palatsien saleihin alettiin asentaa korotettuja lavoja, joilla ammattitanssijat pääsivät esittelemään taitojaan koko yleisön nähtävillä. Ludvig XIV myös pystytti Académie Royale de Danse -koulun, kuninkaalisen tanssi akademian 1661, jossa tanssin standardien ylös kirjaaminen, ja opettajien virallinen koulutus sai alkunsa. Ranskasta baletti perinne matkusti myös Venäjälle, ja 1850-luvulle mennessä maa oli kehittäny oman Ranskalaisesta eroavan baletti perinteensä. Baletti koko huomattavan evoluution ylipäätään, ja varpailla tanssittava en pointe -tekniikka alkoi esiintyä ympäri Euroopan lavoja. Historiankirjoihin ensimmäisenä en pointe-tanssijana on jäänyt Italialainen Maria Taglioni, joka esiintyi 1830-luvulla, mutta on luultavaa että tyyli oli kehitetty tätä aikaisemmin.

Baletin tyylilajit

Baletti, kuten useat muut näyttämötaiteen muodot, on vuosien saatossa jakautunut useaan itsenäiseen suuntaukseen. Tanssia voidaan esittää joko tarina muodossa,  jonka aikana tanssijat tuovat esille tunnistettavan tarinan esityksensä kautta. Tämän tyyppisiä esityksiä ovat esimerkiksi Pähkinänsärkijä ja Joutsenlampi. Uusia tarinoita käännetään baletti muotoon jatkuvasti, ja vanhempia esitetään uusilla sovituksilla. Balettia voidaan esittää myös tarinattomassa muodossa, jolloin tanssija tulkitsee musiikkia liikkeiden kautta, ilman sen kummempaa tausta tarinaa, antaen katsojille laajemman tulkitsemisen mahdollisuuden. Baletti jakautuu myös tanssityylin mukaan klassiseen-, neo-klassiseen-, ja nykybalettiin. Klassinen baletti on muoto joka pyrähtää useimpien mieleen tanssilajista puhuttaessa. Tässä tyylissä lavasteet ja puhut ovat näyttäviä, ja tarinat noudattavat klassista narratiivia. Balleriinat tanssivat sulavasti, varpailla suoritettavia liikkeitä ja sulavia hyppyjä hyväksi käyttäen. Neo-klassinen baletti kehittyi 1900-luvulla, suuresti koreografi George Balachinen vaikutuksesta. Narratiivi on usein hylätty, lyhyempien yksi näytösten teosten tieltä, myös puvut ja lavasteet tuppaavat olemaan yksinkertaisempia kuin mihin on totuttu klassisen baletin traditiossa. Tyylilajin esityksissä tanssijat liikkuvat usein nopeammin ja aggressiivisemmin kuin klassisen baletin, ja koreografiat manipuloivat tietoisesti vanhempia narratiivi balettien käytäntöjä. Nykybaletti rikkoo perinteet täysin, ja sitä on innoittanut yleinen nykytanssin kehitys. Tanssijat saattavat tehdä huomattavan määrän liikkeistään lattialla, ja esitysten aikana nähdään laajempi määrä liikkeitä kuin klassisen, tai neo-klassisen baletti näytöksen aikana. Osa tanssijoista voi  olla pointe-kengissä, mutta he saattavat esiintyä myös paljain jaloin.

Baletin tyylilajit

© 2021 Stadi tanssii