Afrikkalainen tanssikulttuuri

Afrikkalaisesta tanssista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä sub-saharan valtioiden tanssi kulttuureita. Näistäkin puhuttaessa on hyvä pitää mielessä että Afrikan manner on valtava, ja eri alueide, heimojen, ja maiden välillä on vähintäänkin yhtä paljon eroja kuin Euroopan valtioiden. Perinteiset Afrikkalaiset tanssit olivat pääosin rituaalisia, seremoniaan liittyviä, tai tapa kertoa tarinoita suurelle yleisölle.

Afrikkalaiset tanssit ovat sosiaalisia tilanteita, ja kaikki paikalla olijat ottavat yleensä osaa. Afrikkalainen tanssi ilmaisee yleensä yhteisön elämää, ja sidosta toisiinsa, ja perinteisesti pari muodostelmat puuttuvat tansseista. Useissa Afrikan kulttuureissa miesten ja naisten kanssakäyminen on taboo, ja tätä korostetaan sukupuolten erottamisella tanssin aikana, mukaan lukien lapset. Osa tansseista on vain miesten, tai naisten tanssimia, mutta suurta osaa niistä tanssitaan molempien sukupuolien toimesta.

Elämän suuriin rituaaleihin, kuten aikuiseksi tulemiseen, liittyy usein tanssi, ja nuoret harjoittelevat kuukausikaupalla esittääkseen ritualistisen tanssin yhteisönsä jäsenille. Lapset oppivat tanssimaan pienestä pitäen, ja perinteisesti he saavat kokeilla omaa luovuuttaan vasta opittuaan säädetyt askellajit.

Laulun lisäksi ihmiset käyttävät äänihuuliaan soittimen tavoin Afrikkalaisessa kulttuurissa. Vaikka rummut ovat yleisiä monien heimojen keskuudessa, esimerkiksi kiertävää elämää viettävät Maasai heimon jäsenet eivät kanna painavia laitteita mukanaan, vaan rummun tasainen rytmi saadaan aikaiseksi huudahduksilla. Rytmi ylipäätään on erottamaton osa Afrikkalaista tanssia, rumpujen ja laulajien lisäksi muita säestin soittimia ei juurikaan tarvita.

Monimuotoiset tanssityylit

Afrikkalaiselle tanssille ominaista on että taitavat tanssijat pystyvät liikuttamaan vartalonsa eri osia usean rytmin mukaisesti, ja hyppäämään rytmistä toiseen sulavasti. Eri alueiden tanssikulttuurit keskittyvät kehon eri osiin, ja useille tansseille ominaista on yhden kehon osan eristetty liikuttaminen liioitellulla tavalla.

Nguni heimo ryhmän jäsenet harjoittavat Indiamu tanssia, jonka aikana jonossa kulkevat nuoret miehet iskevät jalkojaan rytmillisesti maata vasten. Jokaisella ryhmän heimolla on tanssista omat perinteensä, ja se tunnetaan laajemman länsimaisen yleisön keskuudessa hieman harhaanjohtavasti Zulujen sota tanssina.

Maasai heimon pojat tanssivat mieheksi tulo rituaaleissaan adumu tanssia. Länsimaissa tanssi tunnetaan komeista hypy huvista, joiden aikana tasajalkaisesti hyppäävät soturit näyttävät kuin he olisivat kumonneet painovoiman. Rituaalisen aikana perinteisesti pukeutuneet Maasai miehet seisovat tiukassa piirissä, ja yksi tai kaksi piirin jäsentä kerrallaan menevät piirin keskustaa, ja alkavat hyppimään rytmikkäästi, tavoitteena päätyä korkeammalle ja korkeammalle ilmaan.

Ghanalainen Kpanlogo tanssi sai alkunsa maan pääkaupugissa, Accrassa, ja se on uudempi, Amerikkalaisen Rock n Roll musiikin innoittama tanssi. Tanssin säestys tapahtuu rummuilla ja laululla, ja se kehittyi toisen maailmansodan kieppeillä, nuorison vastalauseena paikalleen jämähtäneitä vanhempia kohtaan. Tanssi tapahtuu usein kyyry asennossa, lähellä maanpintaa, ja tanssin liikkeillä on seksuaalisia konnotaatioita, tanssijoiden lantion liikkeillä on huomattavan suuri merkitys.

Afrikkalainen erikoisuus on myös Xhosa heimon nuorten miesten esittämä umteyo tanssi, jonka aikana tanssijat heiluttavat lantiotaan niin että heidän koko selkärankansa näyttää vapisevan tai aaltoilevan.

Guinealaisten Malinke heimon jäsenten Moribayasa tanssi on täsmällinen erikoisuus, sillä perinteisesti sitä tanssivat vain naiset, jotka ovat päässeet yli suurista ongelmista. Tanssija valmistautuu tanssiin pukemalla päälleen vanhat kuluneet vaatteet, ja hän kiertää kylää muusikoiden kanssa laulaen ja tanssien. Tanssin loppuessa nainen vaihtaa vaatteet uusiin, ja hautaa rähjääntyneet vanhat rätit ennalta päätettyyn paikkaan.

Afrikkalaisilla tansseilla on ollut huomattava vaikutus länsimaisiin tansseihin. Eri heimojen perinteet päätyivät Amerikkaan sinne kuljetettujen orjien mukana, ja orjat pitivät omaa identiteettiään pitkälle yllä tanssin kautta. Afrikkalaisen tanssin, ja sitä säestäneen musiikin korkea energiataso liikkui pian populaarikulttuuriin, ja se on antanut vaikutteita useille genreille jazz ja rock musiikista, Latinalais-Amerikkalaisiin seuratansseihin.

© 2021 Stadi tanssii